Annelen Kjølås Cocozza

Fagansvarlig ernæring,      M.Sc. Klinisk Ernæring 

Utdanning

Ett år med folkehelse & helsefremmende arbeid – Universitetet i Bergen (UIB)

Bachelor i Ernæring – Høyskolen Kristiania

Master i klinisk ernæring – Leeds Beckett University

 

Praksis og info

Annelen har erfaring med veiledning av personer som ønsker en livsstilsendring, herunder vektreduksjon, høyt blodtrykk og kolesterol, samt ved sykdommer som diabetes, kronisk obstruktiv lungesykdom og hjerte og karsykdommer. Har også erfaringer fra personer med  irritabel tarm, cøliaki, allergier/intoleranser og spiseforstyrrelser. Har en spesiell interesse for idrettsernæring ettersom hun har drevet med håndball og har en ellers allsidig idrettsbakgrunn.​​

Tlf: 951 63 266
Mail: annelen@drammensportsklinikk.no

Kontakt Annelen direkte: 

OBS! Ikke send sensitive helseopplysninger her. 

 DRAMMEN SPORTSKLINIKK 

Schwartz gt. 6 (Idrettens hus), 3043 Drammen -

Tlf: 911 95 300 – Fax 32 82 02 84

MJØNDALEN SPORTSKLINIKK

Hagatjernveien 19, 3050 Mjøndalen -

Tlf: 911 95 300 – Fax 32 82 02 84