top of page

DIABETSGRUPPE

Pasientinformasjon ift oppstart av diabetesgrupper ved Drammen sportsklinikk

Diabetesgruppen er et kurs for deg med diabetes type 2 som ønsker å gjøre noe for deg selv og din helse, men ikke helt vet hvor du skal starte. Kurset har en varighet på 12 uker og formålet med kurset er å øke kunnskapsnivå om egen sykdom, samt hvordan bruke denne kunnskapen i hverdagen. Kurset er en kombinasjon av kosthold og trening som vil foregå i gruppe på max 10 deltakere og passer for alle aldre.   

 

Første gang vil være en introduksjonsdag og er gratis for alle og oppmøtet er helt uforpliktende for videre deltakelse. Pris for de resterende 12 uker er 2800 kr. Ernæringsfysiolog Annelen Kjølås Cocozza vil ha ansvaret for kosthold og ernæring, osteopat Sissel Gulaker vil ha ansvaret for trening. I løpet av 12 uker vil vi ha 24 ganger med gruppetrening og 8 av disse vil også bli kombinert med teori rundt kosthold og ernæring. 

 

Vi starter opp med to grupper som går parallelt for å prøve å favne flest mulig. En gruppe starter kl 0900 og en gruppe starter kl 1600. Det er lagt opp til trening tirsdag og torsdag hver uke. Vi har ikke satt startdato for kurset enda, men vil starte opp så fort vi har minimum 8 deltagere.

Håper vi sees! Vi gleder oss!

Annelen og Sissel

KONTAKT oSS!

For mer info/påmelding kan du sende en mail til sissel@drammensportsklinikk.no/tlf 91195300 eller du kan fylle ut skjema under: 

bottom of page