Foredrag og kurs

Sportsklinikken har siden 2006 vært en aktiv aktør innen foredrag og presentasjoner for bedrifter eller organisasjoner.

 

Vi er årlig inne med kurs i Buskerud Idrettskrets for sin helsefremmende tiltak mot idretten.

 

Drammen sportsklinikk har som mål å stimulere  til økt forståelse av menneskekroppen, med  fokus på siste “evidence “ innen trening, skadehåndtering og rehabilitering.

 

Vi fokuserer på de ulike tiltak idrettslag eller bedrifter kan gjøre for å holde  sine medlemmer eller ansatte i god form og unngå skader eller sykefravær.

 

For idrettslag tilbyr vi følgende kurs

* Skadeforebyggende tiltak, belastningsstyring

* Akuttskadehåndtering

* Opptrening av de vanligste skader I barn og ungdomsidrett i breddeklubber.

* Teipekurs for trenere og oppmenn

 

For bedrifter

* Ergonomi på arbeidsplassen

* Belastningslidelser på arbeidsplassen

* Aktiv Ryggskole

 

Om du ønsker mer utfyllende informasjon omkring våre kurs/presentasjoner  ta gjerne kontakt med oss.

 

 

 DRAMMEN SPORTSKLINIKK 

Schwartz gt. 6 (Idrettens hus), 3043 Drammen -

Tlf: 911 95 300 – Fax 32 82 02 84

MJØNDALEN SPORTSKLINIKK

Hagatjernveien 19, 3050 Mjøndalen -

Tlf: 911 95 300 – Fax 32 82 02 84