top of page

Injeksjoner ved Drammen og Mjøndalen Sportsklinikk

Indikasjoner til injeksjoner hos oss omhandler muskel og/eller ledd plager. Det skal være en klar diagnose (synlig på røntgen, MR eller ultralyd). Eksempler på dette er senebetennelse, slimpose, frossen skulder, rupturer eller artrose i mild eller moderat grad. Man trenger ingen henvisning fra lege med mindre det er kortison injeksjon (se under).  Alle injeksjoner settes under ultralydveiledet bilde. Du blir spurt om graden av plagene dine og generell helse (annen sykdom, medisiner o.l).  Du informeres om hva du bør gjøre de neste dagene og du blir satt opp på kontroll hos oss etter 1-3 uker.  Injeksjon er bare en underdel av et totalt behandlingsopplegg der du kan komme på testing og trening med oppfølging hos oss.

Hyaluronsyre

Dette er naturlig gele som ligner på leddvæske vi har i de fleste ledd i kroppen. Geleen har som effekt å legge seg som en pute på brusken eller smøre leddets flater. Geleen er reseptfritt og ikke et legemiddel. Vi har god erfaring med denne type injeksjoner særlig på artrose i hofter og knær. Graden bør være mild til moderat. Du bør ha prøvd trening først. Særlig i tiden etter injeksjonen oppfordres du til å holde deg aktiv og bevege deg regelmessig. Dette har god effekt på geleen. Vi ser i praksis at dette kan gi smertelette og bedring av stivhet mellom 6 mnd opptil 2 år. Man kan sette opptil 3 injeksjoner i enkelte tilfeller. Hyaluron har i seg selv ingen bivirkninger. Selve stikket etter nålen kan klø litt i kort tid. Du settes opp på kontroll der du får spesifikke øvelser eller bevegelsesråd du bør følge.

Kortison

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner (Norsk Helseinformatikk). Ved enkelte betennelser er kortison meget effektivt da det injiseres på det rette stedet. Dette er et legemiddel som din fastlege eller annen lege må skrive ut. Legen skriver ut det preparatet som er foretrukket. Det blir etterspurt sykdom og medisinbruk. Det blir informert om mulige bivirkninger. Du vil få beskjed om å holde absolutt ro 1-2 uker på det injiserte stedet. Kontrolltime blir alltid satt opp og ny vurdering blir utført.

bottom of page