Injeksjoner ved Drammen og Mjøndalen Sportsklinikk

Indikasjoner til injeksjoner hos oss omhandler muskel og/eller ledd plager. Det skal være en klar diagnose (synlig på røngten, MR eller ultralyd). Eksempler på dette er senebetennelse, slimpose, frossen skulder, rupturer eller artrose i mild eller moderat grad. Man trenger ingen henvisning fra lege med mindre det er kortison injeksjon (se under).  Alle injeksjoner settes under ultralydveiledet bilde. Du blir spurt om graden av plagene dine og generell helse (annen sykdom, medisiner o.l).  Du informeres om hva du bør gjøre neste dagene og du blir satt opp på kontroll hos oss etter 1-3 uker.  Injeksjon er bare en underdel av et totalt behandlingsopplegg der du kan komme på testing og trening med oppfølging hos oss.

Hyaluronsyre

Kortison

Blodplaterikt plasma (PRP)

Dette er naturlig gele som ligner på leddvæske vi har i de fleste ledd i kroppen. Geleen har som effekt å legge seg som en pute på brusken eller smøre leddets flater. Geleen er reseptfritt og ikke et legemiddel. Vi har god erfaring med denne type injeksjoner særlig på artrose i hofter og knær. Graden bør være mild til moderat. Du bør ha prøvd trening først. Særlig i tiden etter injeksjonen oppfordres du til å holde deg aktiv og bevege deg regelmessig. Dette har god effekt på geleen. Vi ser i praksis at dette kan gi smertelette og bedring av stivhet mellom 6 mnd opptil 2 år. Man kan sette opptil 3 injeksjoner i enkelte tilfeller. Hyaluron har i seg selv ingen bivirkninger. Selve stikket etter nålen kan klø litt i kort tid. Du settes opp på kontroll der du får spesifikke øvelser eller bevegelsesråd du bør følge.

Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner (Norsk Helseinformatikk). Ved enkelte betennelse er kortison meget effektivt da det injeseres på det rettet stedet. Dette er et legemiddel som din fastlege eller annen lege må skrive ut. Legen skriver ut det preparatet som er foretrukket. Det blir etterspurt sykdom og medisinbruk. Det blir informert over mulige bivirkninger. Du få beskjed om å holde absolutt ro 1-2 uker på det injeserte stedet. Kontrolltime blir alltid satt opp og ny vurdering blir utført.

 Autologt platerikt plasma er en behandlingsform hvor kroppens egne blodplater blir skilt ut og benyttet for å starte en mer effektiv helingsprosess på skader i sene, leddbånd og muskel. Ved hjelp av patentert teknikk separeres røde og hvite blodceller bort og man har igjen platerikt plasma eller blodplater med vekstfaktorer. (RegenLab ifølge AdCare). Dette skilles ut og blir injesert på skadestedet. Vi følger nøye med forskning og har strenge regimer på når i forløpet på en skade dette kan være nyttig og effektivt.  PRP kan også blandes med hyaluron for å oppnå «beste fra begge», både smøre og gro.

Hyaluronsyre Drammen og Mjøndalen Sportsklinikk. Injeksjon mot smerter i hofte og kne og/eller slitasjeskader. Ultralydveiledet. Kan ha effekt på atrose i kne og hofte.
Hyaluronsyre Drammen og Mjøndalen Sportsklinikk. Injeksjon mot smerter i hofte og kne og/eller slitasjeskader. Ultralydveiledet. Kan ha effekt på atrose i kne og hofte.
Hyaluronsyre Drammen og Mjøndalen Sportsklinikk. Injeksjon mot smerter i hofte og kne og/eller slitasjeskader. Ultralydveiledet. Kan ha effekt på atrose i kne og hofte.
Hyaluronsyre Drammen og Mjøndalen Sportsklinikk. Injeksjon mot smerter i hofte og kne og/eller slitasjeskader. Ultralydveiledet. Kan ha effekt på atrose i kne og hofte.