top of page

HOFTEPLAGER

Hoftesmerter:

Smerter og ubehag i hoftepartiet kan ramme alle, ung som gammel. Smerter i hofteregionen kan ha sitt utspring fra flere steder i kroppen. Korsrygg, hofteledd, kneledd, muskler og sener er noen muligheter. Ved å se på alder og aktivitetsmønster kan man få en sterk indikasjon på hva problemet er. Hos eldre er det langt vanligere med artrose enn hos yngre. Muskelbetennelser og lyskesmerter forekommer i størst grad hos yngre mennesker, og kan ofte være relatert til idrett og trening. Hvilken diagnose som blir satt avgjør hvilken behandling og hvilken progresjon som kan forventes.  For lettere å stille riktig diagnose er det viktig med rikelig og presis informasjon. Når smertene startet, hvordan smertene har utviklet seg, evt. strålinger, og hva som forbedrer/forverrer smerten er viktig informasjon.

Hofteleddslitasje

Slitasje i hofteleddet vil over tid gi sterkt nedsatt bevegelighet og smerter. Det er dessverre lite man kan gjøre for å reversere situasjonen, men i årene forut for en operasjon kan man som regel lindre smerten betydelig med tverrfaglig behandling. Det innebærer blant annet manipulasjon, treningsøvelser og belastningsstyring, mobilisering og betennelsesdempende medisiner/injeksjoner. Du kan lese mer om vårt injeksjonstilbud for slitasje i hofte og kne her!

Lyskesmerter

Vondt i lyskeområdet? Lyskesmerter kan oppstå akutt eller komme gradvis (belastningsskader). Faktisk kan smerte som følge av en belastningsskade debutere akutt. Akutte skader oppstår gjerne plutselig som følge av en konkret hendelse og som regel er det skade på muskel eller sene. Gradvis oppståtte lyskesmerter er vanskeligere å tidfeste til en spesiell hendelse og kan ha mange årsaker. Ofte har lyskesmertene vart en stund og de kan ha bredt seg til et større område i lysken, bekkenet og/eller nedre del av magen. I noen tilfeller er hofteleddet årsak til lyskesmertene.

Det er mange mulige årsaker til en gradvis oppstått lyskesmerte. En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse er svært viktig for å stille riktig diagnose. Riktig diagnose er avgjørende for valg av behandlingstiltak og – resultat.

I en tidlig fase oppstår vanligvis smerten sent under eller etter aktivitet. Mange opplever også smerte og stivhet dagen derpå. Disse symptomene blir ofte bedre med oppvarming før trening og kamp. I en senere fase hjelper ikke oppvarming lenger. Det er enklere å behandle tilstanden på et tidlig stadium. En aktiv rehabilitering med et skreddersydd øvelsesprogram veiledet av fysioterapeut har vist seg å være mer effektivt i behandlingen av vedvarende lyskesmerter, sammenlignet med andre tiltak.

bottom of page