top of page

FYSIOTERAPI

Fysioterapi er basert på inngående kunnskap om anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære. Ved langvarige eller akutte smerter og plager kan tilrettelagt trening og råd om bruk av kroppen være avgjørende.

 

Både ledd og muskulatur er avgjørende for bevegelighet og funksjon, og hos oss foretar vi en grundig undersøkelse som vil være utgangspunkt for videre behandling.

 

Målet for den fysikalske behandlingen er å legge til rette for positive endringsprosesser. Hos enkelte betyr det å opprettholde eller bedre funksjon, hos andre kan det dreie seg om å lindre eller fjerne smerte.

 

Fysioterapien ser på hele kroppen som en enhet ut fra en helhetlig tankegang, og i tillegg kan hver
enkelt bevegelse analyseres ned til minste detalj, for å finne årsaken til eventuelle dysfunksjoner. Behandlingene 
evalueres fortløpende og tilpasses den enkeltes reaksjon og tilbakemelding.

 

Vi samarbeider med osteopater og manuellterapeuter på klinikken, for den beste behandlingen for deg!

 

Vi behandler:

 • Smerter eller andre plager fra muskel- og skjelettsystemet

 • Hodepine

 • Migrene

 • Svimmelhet

 • Balanseproblemer

 • Kjeveplager

 • Nakkeplager

 • Kneplager

 • Sene- og muskelbetennelser

 • Anspenthet

 • Stress

 • Bekkenløsning

 • Idrettsskader

 • Belastningsskader

 • Isjias

 • Ankel/fot plager

 • Postoperativ behandling

 • Armsmerter

 • Prolaps

 

Man kan bestille time hos fysioterapeut uten henvisning fra fastlege.

bottom of page