top of page

RYGGPLAGER

Dersom man har plager/smerter knyttet til korsryggen, snakkes det oftest om området fra nederste ribbein til øvre del av rumpeballene. Plager knyttet til korsryggen kan også stråle ned i sete, lår, legg og fot. Det kan også oppleves smerter knyttet til lyske og ned i fremside av låret. Undersøkelser viser at opptil 85% av alle i befolkningen sannsynlig opplever plager/smerter knyttet til korsrygg i løpet av livet. Samtidig vet man også at prognosen hos de fleste er god. Det refereres ofte til akutte og kroniske ryggplager, der sistnevnte betyr plager mer enn 12 ukers periode. Akutte ryggplager beskrives ofte som bla. akutt lumbago, kink, hekseskudd, som alle er en fellesbetegnelse for plager knyttet til korsryggen.

 

Plager knyttet til korsryggen kan oppstå uventet og behøver ikke ha noen spesifikk årsak, det være seg om du løfter barnet ditt, gjør husarbeid, løfter tunge gjenstander, bedriver fysisk aktivitet etc. Symptomene kan debutere gradvis over tid eller akutt sterke innsettende smerter av utstrålende karakter.

 

Noen nøkkelbeskjeder fra eksperter til mennesker med korsryggplager:

Forbli aktiv

 • Når du har ryggsmerter, er det viktig å holde seg aktiv. Du må selv sette tempoet for å returnere til dine vanlige aktiviteter.

 • Når du har ryggplager, fortsett med normale aktiviteter så langt det er mulig.

 • Å holde seg aktiv hjelper med å forhindre langsiktige ryggproblemer.

 • Sengeleie i mer enn en dag eller to bedrer sjelden plagene.

 • Ikke bruk hvile som eneste tiltak for ryggsmertene.

 

Identifikasjon av «faresignaler» (røde flagg)

 • Du bør oppsøke helsepersonell MED EN GANG dersom du har ryggsmerter pluss en av følgende: blære- og/eller tarmforstyrrelse, betydelig muskelsvakhet i beina.

 • Du bør oppsøke helsepersonell hvis du har ryggsmerter pluss en av følgende: smerter som sprer seg ned i ett eller begge ben; feber; nylig hatt kirurgi; nylig betydelig traume; uforklarlig vekttap; krefthistorie.

 • Du bør se helsepersonell hvis ryggsmertene er alvorlige og det er bekymringsfullt for deg, hvis du opplever utfordringer med å håndtere ryggplagene, eller hvis smertene forverres.

 

Betrygging

 • Smertene dine er ikke nødvendig relatert til forandringer eller funn i ryggen. Smertene betyr ikke nødvendigvis skade.

 • De fleste opplever at ryggsmerter roer seg i løpet av kort tid. Hvis dine ryggsmerter vedvarer og bekymrer deg, ta kontakt med helsepersonell.

 • I de fleste tilfeller av nylig oppståtte/akutte korsryggsmerter bedres symptomene som oftest i løpet av noen få uker; dette varierer imidlertid fra person til person.

 • Det er sjelden at korsryggsmerter skyldes et alvorligere helseproblem.

 • Det er ikke nødvendig å vite den spesifikke årsaken til ryggsmerter for å håndtere smertene effektivt.

 • Det er normalt å bekymre seg for årsaken til ryggsmerter og innvirkningen det kan ha på deg.

 

Prinsipper for håndtering

 • Jobb mot å komme tilbake til de vanlige aktivitetene dine, med veiledning fra ditt helsepersonell.

 • Vedvarende korsryggsmerter påvirkes av en rekke faktorer – fysiske, emosjonelle, miljømessige; så det er viktig å adressere hvert av disse områdene.

 • Ta eierskap i din egen velvære. Å være positiv er viktig. Hjelp er tilgjengelig.

 • Arbeid med helseteamet ditt for å sette deg mål.

 • Arbeid med helsepersonell for å møte dine bekymringer og for å håndtere ryggsmertene.

 • Hvis du har flere spørsmål du kan stille til helsepersonell, skriv dem ned og diskuter dem ved ditt neste besøk.

 • Helsepersonell kan hjelpe til med screening for årsaker til ryggplagene.

 

Har du ryggplager og er usikker på hva du skal gjøre eller strever med å håndtere plagene, ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med en grundig undersøkelse og vurdering av dine plager, samt kommer med tiltak basert på individuelle preferanser. Dersom det skulle være behov for kartlegging i form av bildediagnostikk (MR, CT, røntgen og diagnostisk ultralyd, vurderer vi dette på bakgrunn av undersøkelsen.

bottom of page