top of page

Personvernerklæring

Personvernerklæring Drammen, Mjøndalen og Solberg Sportsklinikk

Pr. 25.04.24.

 

Denne personvernerklæringen gir den informasjonen personvernregleverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av personopplysninger. GDPR (General Data Protection Regular) er EU sitt direktiv for å sikre personvern for innbyggere i EU og EØS.

 

Drammen, Mjøndalen og Solberg Sportsklinikk er behandlingsansvarlige for personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi forklarer hva slags personopplysninger vi innhenter om deg via https:/drammensportsklinikk.no, og hvordan vi behandler dem gjennom denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen gjelder for: Drammen, Mjøndalen og Solberg Sportsklinikk.

 

 

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Grunnleggende informasjon: navn, fødsels- og personnummer

 • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse,

 • Annen informasjon: kjønn, diagnose, pasientenes fastlege, helseforsikringsinformasjon, kundehistorikk, Nav-kontor og relevante opplysninger for pasientenes sykdomshistorikk som er nødvendig for å utøve god pasientbehandling

 • Betalingsinformasjon: transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel

 • Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.

 • Vi forsøker å begrense innsamlingen av personopplysninger som er nødvendige for legitime formål. Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester.

 

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

 

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, ta kontakt med oss på post@sportsklinikkene.no

 

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

 • Du har krav på å få vite hvorfor dine personopplysninger trengs, hva som vil skje med dem, og hvor lenge de vil bli oppbevart.

 • Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som er kjent for oss.

 • Du har rett til å tilføye, korrigere, og å ha dine personlige data slettet når du måtte ønske det..

 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle samtykket og å få dine personlige data slettet.

 • Du har rett til å be om alle dine personopplysninger fra behandlingsansvarlig og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.

 • Du kan nekte at dataene blir behandlet. Vi etterkommer dette med mindre det er berettigede grunner for behandling.

 

 

Rett til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

 

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Vi utleverer personopplysninger hvis vi er pålagt det ved lov eller ved rettskjennelse, som svar til et rettshåndhevende organ, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, for å gi informasjon, eller for en etterforskning av en sak knyttet til offentlig sikkerhet.

 

Deling med andre parter

Vi deler eller utleverer bare disse dataene til databehandlere for følgende formål:

Databehandlere

Navn: 
Land: 
Formål: 

 

Formidlingspraksis

Vi utleverer personopplysninger hvis vi er pålagt det ved lov eller ved rettskjennelse, som svar til et rettshåndhevende organ, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, for å gi informasjon, eller for en etterforskning av en sak knyttet til offentlig sikkerhet.

Hvis nettstedet eller organisasjonen vår blir overdratt, solgt eller fusjonert, kan opplysningene dine bli utlevert til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpere og vil bli gitt videre til de nye eierne.

 

 

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å ivareta sikkerheten for personopplysninger. Vi gjør nødvendige sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at kun de nødvendige personene har tilgang til dine data, at tilgangen til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.

 

Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparts-nettsteder som kobles til via lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene behandler dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være oppmerksom på eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

Vennligst sørg for å alltid oppgi tydelig hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Kontaktdetaljer

Drammen, Mjøndalen og Solberg Sportsklinikk

Schwartzgate 6

3043 Drammen

E-post: post@drammensportsklinikk.no

Mobil: 911 95 300

Nettsted: https:/drammensportsklinikk.no

bottom of page