Smittervern

Det er viktig for oss at du skal føle deg trygg når du kommer til oss, derfor har klinikken en rekke med smittevernstiltak. Vi trenger din hjelp til å ivareta våre smitteverntiltak og ber deg vennligst følge disse rådene:

 

- Hvis du føler deg syk eller er i karantene skal du ikke komme til timen.

 

- Overhold tidspunkt for konsultasjonen. Unngå å møte opp lenge før avtalt tid.

- Vask hender eller bruk håndsprit som er tilgjengelig når du kommer til klinikken.

 

- Hold 1 m. avstand fra andre på venterommet. 

 

- Desinfiser mobilskjerm eller unngå bruk av mobil mens du er på klinikken.

- Kun pasienter med timeavtale er velkommen på klinikken. 

- Unngå å ta med ledsager dersom det ikke er behov for det. 

 

- Vi setter pris på at du hjelper oss å overholde disse tiltakene. Ta kontakt hvis du er usikker.

Tiltak du vil se på klinikken og for våre terapeuter: 
 

- Vi har egne soner for håndhygiene ved inngangen. 

 

- Vi vasker kontaktflater, benk og behandlingsutstyr mellom hver pasient. 

- Vi håndhilser ikke på pasienten. 

 

- Hyppige håndvask og hånddesinfiserende midler. 

 

Velkommen skal du være!