top of page

Tine Pedersen

Fysioterapeut 

Fysioterapeut fra Høgskolen på Vestlandet i 2022. Utdannet Aktiv Instruktør fra NIH 2022 i regi av Aktiv Mot Kreft. Jeg har fullført FIFA Medical Diploma.

Mine interesser:

  • Behandling av muskel-skjelett plager

  • Kvinnehelse (Trening under- og etter svangerskap)

  • Idrettsskader

  • Rehabilitering etter operasjon

Jeg har erfaring fra kommunal sektor med spesialt fokus på geriatrisk rehabilitering og ortopedisk rehabilitering.

 

Jeg ønsker å fokusere på grundig undersøkelse, tett oppfølging med hensyn på opptrening og behandling.  Jeg ønsker også å tilby optimalisering av trening mot å øke styrke, utholdenhet og generell fysisk helse. Det er viktig for meg å se helheten rundt pasienten, for at de som kommer til meg skal oppleve å bli hørt og tatt på alvor med sine plager.

Kontakt Tine direkte: 

Tlf: 41508546

Mail: Tine@sportsklinikkene.no

OBS! Ikke send sensitive helseopplysninger her. 

Takk for innsendingen din!

41508546

41508546

bottom of page